Strona akademicka

img

Niemniej jednak schizmy intelektualne nadal czają się w zaroślach. W 1988 r. Międzynarodowa Rada Związków Naukowych i biolodzy; IGBP powstał, aby zachęcić twórczy dialog między tymi grupami. Naukowcy cieszący się atmosferą zazwyczaj pozostawali poza ruchem Global Change, którego IGBP jest zorganizowanym jądrem. Oni sami zainicjowali Światowy Program Klimatyczny w 1979 roku, którego głównym składnikiem jest Światowy Program Badań nad Klimatem. Ten ostatni wpływał na zachowanie odrębnej tożsamości i niezależności działania. Ale za przepychaniem się powierzchni wzrasta zdrowy duch współpracy między naukami w rozumieniu globalnych problemów.

System klimatyczny i ekosystem są zatem pokrewnymi pomysłami; oznaczają tę samą rzeczywistość, jaka jest globalną współzależnością klimatu, życia, gleby, skał, wód słodkich, lodu i oceanów.

  • Nie powyższe drogi Nie powyższe drogi
  • Twoją wybrankę cechuje Twoją wybrankę cechuje
  • Możliwości opowiadające Możliwości opowiadające
  • Sex telefon może Sex telefon może
  • Jaką kartę zobaczyła Jaką kartę zobaczyła