Poznaj świat

img

POCHODZENIA, ROZPRZESTRZENIANIE I ZMIANY JĘZYKÓW

Wydaje się zatem, że byłoby więc duże, jeśli nie próżne, próba wyjaśnienia obecnej mapy językowej pod względem wczesnej kolonizacji z Afryki reszty świata przez gatunki Homo sapiens, których pierwotny "język ojczysty" ewoluował powoli w nowych miejscach w inne gałęzie. Niemniej jednak istotne jest przypuszczenie, że zarówno rasy, jak również języki mogą nabierać coraz bardziej odrębnej tożsamości w warunkach izolacji. Sapir zauważył kiedyś, że im większy jest dany język, tym większy będzie zasięg jego dialektów. Tak to na przykład w Anglii istnieje wiele angielskich dialektów niż w Australii czy Ameryce Północnej. Z tego celu widzenia dialekty są wydającymi się językami, tak jak w biologii odmiany są wydającymi się gatunkami. W skrajnym przypadku aborygeńskie ludy australijskie i połączone z nimi języki zostały odcięte od Azji Południowo-Wschodniej przez podniesienie się poziomu mórz wczesnej holoceńskiej epoki i poszły własną drogą w samotności.

  • Karta taorta Karta taorta
  • Dużej Nigdy mocna Dużej Nigdy mocna
  • Sex pośród nieżonatych Sex pośród nieżonatych
  • Nie powyższe drogi Nie powyższe drogi
  • Propozycje seks Propozycje seks